SAS R (Australia), Irak. Desert warrior.

SAS R (Australia), Irak. Desert warrior.